Cenník – akcie

V priestoroch reštaurácie i penziónu je možné zorganizovať svadbu, oslavu narodenín, významných cirkevných či rodinných udalostí, ale aj smútočné zhromaždenie. Podľa počtu účastníkov a rozsahu poskytovaných služieb (možné je i ubytovanie) dojednávame ponuku individuálne.

Spoločenské priestory sú klimatizované. V prípade potreby odskladujeme vaše vlastné privezené nápoje a zákusky v oddelenej miestnosti.

Základné informácie k akciám v stručnom prehľade

Svadby

– sála je k dispozícii od piatka 15:30 do nedele 10:00 h

  • prenájom sály na uvedený čas je 800 €, nad uvedený časový rozsah za každú začatú hodinu +50 €
  • v prípade konzumovania vlastných alkoholických a nealkoholických nápojov je povinná konzumácia čapované pivo, čapovaná kofola a káva z baru penziónu (nie je zahrnutá v cene za prenájom sály)
  • prenájom chladiarenského boxu na zákusky a alkohol je 200 €, alebo 4,50 € za každú začatú hodinu, keď sa box zapne
  • korkovné je 2,00 €/osoba

Oslavy narodenín, cirkevných či rodinných udalostí,
smútočné zhromaždenia

– sála je k dispozícii v dohodnutom rozsahu

  • prvé 3 hod. od začiatku akcie sa neplatí (birmovka, prijímanie, konfirmácia,…), potom 15 €/h
  • nápoje zabezpečuje bar penziónu komplet (vlastné nápoje nie sú dovolené)
  • prenájom na veľké oslavy narodenín podľa dohody

Slávnostnú výzdobu „na kľúč“ v rôznych farbách a úpravách (svadba, narodeniny a iné rodinné či cirkevné udalosti) zrealizujeme, avšak môžete si ju zabezpečiť po dohode i vo vlastnej réžii.

Pripravte si vašu predstavu a informujte sa, prosím, na recepcii.

Foto výzdoby z uskutočnených akcií

Obklopí vás

POHODLNÝ INTERIÉR

Ochutnáte

DELIKÁTNE ŠPECIALITY

Odídete ako

SPOKOJNÍ NÁVŠTEVNÍCI